Majanduspoliitika

Peame oluliseks õiget ja säästlikku energiakasutust. Majanduses tuleb vähendada taastumatute energiaallikate kasutamist, massilise autostumise pidurdamiseks toetame elektrisõidukite soetamist ja kaalume tasuta ühistranspordi sisseseadmist.

Investeeringud loovad nii töökohti kui parandavad piirkondade konkurentsivõimet. Pooldame jätkusuutlikke investeeringuid haridusse ja uutesse lahendustesse, mis tagaksid hulga uusi töökohti ja muudaksid rahva kohanemisvõimelisemaks. Rõhume kohalikule ettevõtlusele.

Õigete investeeringute ja muudatuste kaudu loodame tõsta inimeste tööviljakust. Seeläbi oleks reaalne alandada normaaltööaeg 40 tunnilt 32-le.

Loe edasi...

Eestimaa Rohelised soovivad võimu rahvale lähemale tuua. Omavalitsuse juurde ei ole vaja poliitilist maiku. Selle vältimiseks paneme ette muuta iga küla ja asum ühemandaadiliseks valimisringkonnaks. Valida tuleb omade seast, mitte kõrgelt ja kaugelt. Et omavalitsused võiksid paremini toimida ja teenida meie ühiseid huve, tuleb nende hulka vähendada.

Me väärtustame kodanikuühiskonda. Tahame, et ka rahval oleks siduva rahvahääletuse algatamise õigus. Samamoodi toetame väiksemaid huvigruppe ja leiame, et politiilise organisatsiooni sünniks ei ole tarvis tervelt 1000 liiget. Inimesed peavad saama ise otsustada, millisele kodanikuühendusele nad soovivad anda 1% oma tulumaksust.

Noorte kaasamiseks ühiskonda soovime alandada valimisiga 16 aastani.

Loe meie valimislubadusi siit->

Eestimaa Roheliste põhiseisukohaks on veendumus, et elu maal peab paranema. Selleks oleme loonud programmi, mis toob maapiirkondadesse tagasi nii töö kui ka väärika elu võimalused.

Me soovime lihtsustada ettevõtete toimimist, toetuste taotlemist ja kasutamist ja vaadata üle bürokraatlikud takistused. Eelkõige toetame väike-ja mahetootmist, et eestlase toidulaud oleks tervislik.

Loe edasi...

Haridus- ja teaduspoliitika

Tark hariduspoliitika on parim majanduspoliitika. Meie leiame, et haridus peab olema kvaliteetne igal tasemel. Koolihariduses tahame väärtustada nii õpilast kui õpetajat, muutes õppe indiviidikesksemaks, kus võtmesõnadeks koostöö ja paindlikkus. On aeg täpsustada õpetajaameti sotsiaalsed garantiid ning võimaldada õpetajatele loomingulise tööga kaasnevaid eeldusi.

Tippteadus viib Eesti elu edasi. Ülikoolid peaksid toimima tervikuna, teadlastele tuleb tagada paremad tingimused. Teaduse rahastamisel tuleb lähtuda kvaliteedist, mitte rutiinist ega massist.

Loe edasi...

Meie eesmärgiks on tagada Eestile omaste looduslike liikide ja elupaikade säilimine ning hea seisund, sealhulgas täisväärtuslik elukeskkond inimestele. Leiame, et eesmärke aitaks täita senisest tihedam koostöö keskkonnavaldkonna kodanikuühendustega ja suhtlus elanikkonnaga. Keskkonnakaitse peaks arvestama looduse tegelikku iseloomu, mitte lähtuma bürokraatlikest eelarvamustest.

Tahame tagada metsade säästva kasutuse nõuded, metsatöö peab olema planeeritud ja arvestama metsa iseloomu. Metsaelustiku kaitseks parandatakse kaitsealade võrgustiku esinduslikkust ja sidusust ning tagatakse vääriselupaikade säilimine.

Loe meie valimislubadusi siit->

Kaitsepoliitika

Meie eesmärgiks on kaotada Riigikogu parteide vahelised erimeelsused riigikaitse-julgeolekuküsimustes, see iseeneses tagab kindlama riigi.

Esmatähtis on meie iseseisev kaitsevõime. Julgeolek peab olema terviklik, muuhulgas hõlmama ka keskkonnaprobleemidest tingitud ohud.

Peame oluliseks Eesti aktiivset ja mõtestatud koostööd NATO riikidega. Panustame küberkaitsele ja rõhume julgeoleku arendamisel sobiliku tehnoloogia edenamisele.

Loe edasi...

e-Demokaaria ja e-Riigi Akadeemia kutsuvad meid üles levitama ausa e-hääletamise põhimõtteid.

Erakond Eestimaa Rohelised lubab, et järgib neid põhimõtteid ja ei lähe kaasa ahvatlusega valijaid lubamatult mõjutada.

Asjakohane video hea valimistava kohta on vaadatav siin:

On aeg!
Uus energia

KONTAKT

Erakond Eestimaa Rohelised

P.Süda tn 1, Tallinn 10118

e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Äriregistri kood: 80223139

--------------------------------------

SWEDBANK: 221029698609
IBAN: EE07 2200 2210 2969 8609