Keskkonnaorganisatsioonid väljendavad vastuseisu põlevkivi kaevemahtude kasvatamise plaanide osas.

Viimatised arengud ressursitasude tõusu edasilükkamise ja põlevkivi kaevemäärade kasvatamise suunas pole säästva arengu põhimõtetega kooskõlas. Põlevkivi on Eestis olulisim taastumatu energeetiline ressurss, millega äriline manipuleerimine pole aksepteeritav. Oleme rahulolematud põlevkivitöösturite poolt mahitatud ja poliitikute poolt positiivset vastukaja leidnud keskkonnavaenuliku maavarapoliitika pärast.

Loe edasi...

Maaleht: Roheliste esindaja Andres Meesak tutvustas valimisprogrammi, mis erines parlamendierakondade omast enim. Ökoloogilise majandamise ja otsedemokraatia laiemasse raamistikku sobib roheliste arvates hästi põllumajanduse arendamine eelkõige talude kaudu ja valdavalt mahetootmisena.

Austatud daamid ja härrad, perenaised ja peremehed,

Minu nimi on Andres Meesak ja esindan täna siin Eestimaa Rohelisi. Ma ei ole põllumees, olen sündinud ja elanud linnas, kuid juured ulatuvad Võrumaale Urvaste kihelkonda, kus mu vanaisa oli talupidaja ja vanaema koolijuhataja. Täna on mu kodu põhjaranniku kalurikülas kus pole enam ühtegi traditsioonilisest kalastusest elatuvat majapidamist, lähim pood ja kool on 15 kilomeetri kaugusel ja küla valgub igal sügisehakul inimestest tühjaks. Olen isegi suvemaakas, sest lapsed tahavad koolitamist, kuigi oma tööd võin teha ükskõik kus kas maal või linnas, olen mugavusest siiski talvel linnas. Tegelen taastuvenergia ja energiaühenduste loomise ja nõustamisega. Minu maja katusel on üks esimesi Eesti ametliku tegevusloa saanud päikeseelektrijaamadest.

Loe edasi...

Austatud härra president

Puudega inimeste esindusorganisatsioonid, omastehooldajad ja nende toetajad on aktiivselt kaasa töötanud töövõimereformi väljatöötamisse. Oleme kasutanud kõiki vahendeid ja võimalusi, mis kodanike ühendustel võimalik – teinud sadu parandusettepanekuid reformikavasse, veetnud loendamatuid tunde erinevatel nõupidamistel, piketeerinud, algatanud petitsiooni ja riiklikult tähtsa küsimuse arutelu Riigikogus ning väljendanud piltlikult olukorda, kuidas meiega üldkokkuvõttes käitutud on.

Loe edasi...

Meie riik on kaldu konkurentsi-puusliku poole. Konkurentsipuusliku-usku on istutatud ka kodanike vahele. Nagu me teame, ei aita ebavõrdne kohtlemine ja konkurentsi eelistamine rahva ega riigi kestmisele suurt kaasa. Me vajame hoopis rohkem heatahtliku koostööd - näiteks kodanikupalga näol. Kodanikupalga ideed toetavad ka Nobeli majanduspreemia laureaadid Herbert A. Simon, Friedrich Hayek, James Meade, Robert Solow ja liberaalide iidol Milton Friedman.

Kodanikupalk ehk tingimusteta põhisissetulek on mujalgi Euroopas leidnud poolehoidu eelkõige rohelise maailmavaatega inimeste hulgas ning täiesti arusaadavatel põhjustel. Nagu ei piirdunud Eesti muinsuskaitseliikumine vaid hoonete kaitsega, nii ei piirdu ka roheline mõtteviis sugugi keskkonnakaitsega, mida omakorda vaid reostuse vastu võitlemisega seostatakse. Keskkond on ka see vaimne olustik, kus inimene tegutseb. Rohelised on seisukohal, et säästlikult tuleb ümber käia eelkõige inimesega. 

Kodanikupalgaga ühiskond

Milliseks kujuneb ühiskond, kus mingisugune, kasvõi väga hädapärane sissetulek on tagatud nii, et pole vaja tegeleda toimetuleku- ja muude toetuste palumise-taotlemisega? Me arvame, et suureneb kindlustunne homse päeva suhtes, inimesed muutuvad rahulikumaks ja üksteisega arvestavamaks. Hirm enda ja laste tuleviku pärast lakkab olemast töö motivaator. Vaesuse ja vaesumishirmuga on meist paljude vaimne elukeskkond saastatud. Just vaesumishirm segunenuna loomuliku vastutustundega laste heaolu pärast sunnib paljusid meie hulgast taluma tegelikult talumatuid töö- või elamistingimusi, enda isiksust alla suruma ning pahatihti isegi mängima kedagi teist. Või kolima teise riiki, kust perekonnal on juba keeruline tagasi tulla. Stress, madal enesehinnang, tervisehäired on selle saaste tagajärg. Saaste põhjustaja kõrvaldamiseks on juba ammu aeg. 

Vaba tahe hirmu asemele

Inimesed on kodanikupalga julgustusel vabamad tegema jõukohast ja meeldivat tööd, mis annab ühiskonnale tagasi palju rohkem, kui vaid raha ja hirmu pärast tehtav.

Jah, kes ei tee tööd, see ei pea ka jõukaks saama - ja jõukaks vaid kodanikupalgast ei saa. Kui panna kokku praegu toimetulekutoetusteks jmt väljajagatavad summad ning võimalikud keskkonnatasud, mis makstakse meile kõigile kuuluvate maavarade kasutamise ja õhu-vee reostamise eest, siis oleks kuu summa iga inimese kohta juba suhtelisel väikeste ümberkorralduste juures 60 kuni 80 eurot. Suuremate muudatuste puhul rohkem. Seda nii lapsele kui eakale - sõltumata kõigest muust. Shveitsis planeeritava üle 2000 euro suuruse kodanikupalgani on siit muidugi pikk tee minna. Neid, kes kodanikupalka ei taha, saab lohutada - kodanikupalka ei pea küsima ega võtma. See on vabatahtlik.

Kodanikupalk asendaks küll senised toimetuleku- ja lastetoetused, kuid ta ei asendaks pensione, haigushüvitisi, töötukindlustushüvitisi, emapalka ega puudega seotud hüvitisi. Need jääksid alles – kodanikupalga kõrval. Usutavasti vabaneb niisuguse reformi tulemusena ka hulk sotsiaalabi määramise ja selle kasutamise kontrollimisega tegelevate ametnike paberitöö-aega. Nad saavad hakata seda aega kulutama hoopis sotsiaalabi sisulisele poolele ja kvaliteedile – näiteks laste ja perede sisulisele abistamisele, vanurite hooldusele, puudega inimestele.

Kodanikupalk pole pelgalt vaesusevastane meede ega piirdu vaid kogu senise sotsiaalse kaitse süsteemi ümberkujundamise ja -mõtestamisega. See ei tähenda üksnes arvukate bürokraatlike toimingute, inimese abikõlblikkuse tõestamise ja kontrollimise vajaduse kadumist. See tähendab üleüldist muudatust mõtteviisides ja ühiskonna toimimises, millega peame ühel hetkel nii või teisiti tegelema. Inimese elukeskkonna tervendamisest ei saa kõrvale hoida. 

Kodanikupalga sisseviimine on Roheliste programmiline lubadus ning Rohelised jätkavad kodanikupalga olemuse selgitamist.

 

Aleksander Laane, Erakond Eestimaa Rohelised esimees

Loe ka lisa: http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income

Ajaloo leiad siit:http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html#history

Rohelised loodavad, et uus Eesti Energia juht Hando Sutter astub sammu edasi aegunud, juba praegu majanduslikult küsitavast  ja saastavast kivipõletamise traditsioonist ja liigub kiiresti edasi eelkõige kütusevabade ja fossiilkütustest vabade elektritootmisvõimsuste suunas.

Loe edasi...
On aeg!
Uus energia

KONTAKT

Erakond Eestimaa Rohelised

P.Süda tn 1, Tallinn 10118

e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Äriregistri kood: 80223139

--------------------------------------

SWEDBANK: 221029698609
IBAN: EE07 2200 2210 2969 8609